Nieuwe Plannen; LET GOOOOO

Na het programma ‘De Schilder..’ gaat Caesuur een nieuw avontuur aan. Kort omschreven:In 2014 en 2015 onderzoekt teamCAESUUR de mogelijke betekenissen die een fysiek kleine ruimte kan hebben in het internationale kunstenveld. Basistekst alhier.  Onze eerste curator is Just Quist, en zijn programma heet LET GOOOOO

Galerie Caesuur wordt omgebouwd voor het nieuwe programma;

SONY DSC Binnenkort volgt de eerste opening; zaterdag 22 maart, 16 u. 00, opening: eerste bijdrage van Giorgos Kontis

 

Veiling Kunstwerken in Caesuur

Presentatieruimtecaesuur in Middelburg organiseert open openbare veiling van 50 werken van beeldend kunstenaars die het bedreigde literair periodiek Ballustra willen steunen.

Iedereen werkte op een toegestuurd vel Fontenaypapier, 300 grs., fromaat A-4.

Het werk is te bezichtigen van 07/12 – 31/12.

Ballustrada is een literair tijdschrift voor het Nederlandse taalgebied, ontstaan en volwassen geworden in Zeeland. Twee keer per jaar verschijnt er een uitgave van minstens 100 pagina’s. Ballustrada biedt een podium aan jonge schrijvers, minder bekende auteurs met verrassende kwaliteiten en aan een kring van bekende auteurs die zich verbonden weet met het periodiek.

Karakter: onafhankelijk, dus zeg maar dwars. De redactie wordt gevormd door André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers. In 2011 vierde Ballustrada zijn 25-jarig bestaan.

De provincie Zeeland ondersteunde Ballustrada jaarlijks met een bescheiden subsidie. Precies genoeg om Ballustrada te laten leven. In haar onmetelijke wijsheid hebben de Staten van Zeeland in het kader van de bezuinigingen gemeend Ballustrada met in gang van 1 januari 2014 niet meer te ondersteunen. Daardoor dreigde één van de meest interessante en eigenwijze literaire tijdschriften van Nederland te verdwijnen.

Op zaterdag 21 december 2013 vindt vanaf 16.00 uur in presentatieruimtecaesuur de openbare veiling plaats. Spelregels: de aspirant koper kiest op voorkeur van beeld [ alle werken zijn gesigneerd op de achterkant ] ; de bodemprijs voor elk werk bedraagt € 50,-.

De catalogus is te vinden alhier

Tafelgesprek Albert Jonas

Met de tafel rond het werk van Albert Jonas op zondag 20 oktober a.s., 14 u. 00 sluiten we het schildersprogramma ‘de schilder, het werk & het atelier af. Hierbij ben je van harte uitgenodigd.
Wanneer je komt, graag even via de mail aanmelden? dit i.v.m. de eenvoudige maaltijd,
warme groet
teamCAESUUR

UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN HET DERTIENDE TAFELGESPREK
rond de expositie van ALBERT JONAS
in het kader van het project “de schilder, het werk & het atelier”

PresentatieruimteCAESUUR in Middelburg heeft een initiatief opgezet onder de titel “de schilder, het werk & het atelier”. Het is ontstaan uit liefde voor de schilderkunst, en uit nieuwsgierigheid naar de hedendaagse schilder.
Dat er in deze tijd van vluchtige beelden nog geschilderd wordt, verheugt en verwondert ons. Daarom hebben we een tentoonstellingscyclus opgezet waarin de vraag wordt opge-worpen wat een kunstenaar beweegt zich in deze multimediale tijd uit te drukken in de klas-sieke discipline van het schilderij.
De titel van het project verwijst naar de drieëenheid schilder/werk/atelier, die doorgaans op de achtergrond blijft, omdat de aandacht meestal uitgaat naar het werk op zich of naar de schilder als persoon.
In te organiseren tafelgesprekken wil Caesuur onderliggende processen zoals concentratie, vakbekwaamheid, beeldkwaliteit, consistentie, schoonheidsbeleving, persoonlijke betrokken-heid, vis-à-vis delen met de schilder en zijn/haar publiek. Voor dit dertiende (en laatste) tafel-gesprek hebben we als onderwerp gekozen de vraag naar de status van een werk zonder schilder of atelier.
Aan Niek Hendrix, de eerste schilder in dit project, is door teamCAESUUR ook deze laatste expositie toegewezen, en hoewel hij daarvoor aanvankelijk als schilder gevraagd was, heeft hij op zijn verzoek de vrije hand gekregen om deze tentoonstelling als curator in te richten. Zijn insteek was een schilder te brengen die alleen als werk zichtbaar wil zijn. Dat was ook de vraag die hij aan een collega voorlegde. Diens assistent gaf hem de naam Albert Jonas en het email-adres dat bij die naam hoorde.
De uitnodiging stelt dat het werk als feit gepresenteerd wordt en dat het verf op doek is, en ‘what you see is what you get’. Ook Niek Hendrix wist pas wat hij zou mogen laten zien, toen hij de werken van Albert Jonas had uitgepakt: ze waren hem naar eigen zeggen per bode toegezonden, kaal in een doos ingepakt. De schilder zal dan ook niet aanwezig zijn bij dit tafelgesprek. En er zal ook geen filmpje te zien zijn van de schilder in zijn atelier.
Wat kan er dan nog ter tafel komen in een project als de schilder, het werk & het atelier, als je alleen het werk hebt? De hand die het gemaakt heeft kennen we niet, dus we moeten afgaan op wat hij gemaakt heeft, en dan worden we teruggeworpen op louter ons eigen oordeel.
Besta je nog als schilder, als je alleen als werk zichtbaar wilt zijn? Mag je je nog curator noemen, als je werk noch maker kent? En kun je het zichtbare resultaat nog schilderij of kunstwerk noemen?
Zo zet dit gebrek aan context alles op losse schroeven: het wekt vele speculaties, die veel kunnen verhelderen over hoe onze blik ons tot ons eigen oordeel brengt, als we objecten voor ogen krijgen die als verf op doek gepresenteerd worden door een persoon die dat als curator zegt te doen in een omgeving die meestal kunstwerken blijkt te tonen.
© Harmen Eijzenga

Tafelgesprek Viktor Baltus

 

UITNODIGING VOOR DEELNAME AAN HET TWAALFDE TAFELGESPREK

rond de expositie van VIKTOR BALTUS

in het kader van het project “De schilder, het werk en het atelier”

op zondag 21 juli 2013 om 1400 uur, Lange Noordstraat 67, Middelburg

 

Dat er in deze tijd van vluchtige beelden nog geschilderd wordt, verheugt en verwondert ons. Daarom hebben we een tentoonstellingscyclus opgezet waarin de vraag wordt opgeworpen wat een kunstenaar beweegt zich in deze multimediale tijd uit te drukken in de klassieke discipline van het schilderij.

De titel van dit project verwijst naar de drieëenheid schilder/werk/atelier, die doorgaans op de achtergrond blijft, omdat de aandacht meestal uitgaat naar het werk op zich of naar de schilder als persoon.

 

In te organiseren tafelgesprekken wil Caesuur onderliggende processen zoals concentratie, vakbekwaamheid, beeldkwaliteit, consistentie, schoonheidsbeleving, persoonlijke betrokkenheid, vis-à-vis delen met de schilder en zijn/haar publiek. Voor dit twaalfde tafelgesprek hebben we als onderwerp gekozen het object als drager.

Wat onmiddellijk opvalt aan het werk van Viktor Baltus is het gegeven dat hij altijd een bestaand object als drager voor zijn verf kiest, en dat hij dat ook van essentieel belang vindt, getuige enkele van zijn uitspraken in het filmpje van Anne Breel.

Wat in de expositie in Caesuur opvalt is hoe deze werken de “moeilijke” muren volkomen neutraliseren tot drager ervan: hoe klein ze soms ook zijn, hun zichtbaarheid wordt niet gehinderd door de soms als opdringerig ervaren zichtbaarheid van de muren. Dat wil zeggen: je moet soms enige moeite doen om ze met het oog los te maken van de muur, maar eenmaal gezien verdwijnt de muur, of beter: trekt de muur zich terug in zichzelf.

De associatie die zich opdringt is dat deze werkjes wel heel dicht in de buurt geraken van de beschilderde objecten die je soms in museumwinkels kunt kopen, of waartoe voor het maken ervan allerlei creativiteitscursussen worden aangeboden.

En de vraag die zichzelf dan aan de orde stelt is: waarin ligt de kracht van deze werken dat ze zich onderscheiden van traditionele “landschapjes”, van “gewone” schilderijen, van beschilderde objecten, en van de “moeilijke” muren van Caesuur?

Harmen Eijzenga